Regulamin

Nasz regulamin jest bardzo prosty i jasny dla wszystkich. Napisany jest tak dlatego, żeby wszyscy mieli jasność, jakie zasady u nas panują. Zaczynamy od bezpieczeństwa dzieci. Każde dziecko ma takie same prawa do zabawy, poszanowania godności oraz nauki, bez względu na to, czy jest to dziecko z rodziny bogatej czy biednej. Nie tolerujemy absolutnie żadnej agresji. Ani wyzwisk, ani popychania ani plucia czy innych sposobów. Nie ma dla nas znaczenia z jakich rodzin pochodzą dzieci, wszystkie mają prawo do takiego samego spokojnego przebywania w placówce.
Dzieci bawią się zgodnie, nie wyrywają sobie zabawek, nie krzywdzą innych. Wszystkie dzieci stosują się do zaleceń wychowawców opiekunów równo, bez podziału na 'lepsze i gorsze'. U nas nie ma takiego podziału. Dzieci, które mają dietę, dostają ją dokładnie tak, jak mają zalecone, jednak sami nie zgadujemy, tylkohttp://www.biurorachunkowe.wroclaw.pl/ prosimy rodziców o bardzo rzetelne i uczciwe wypełnianie formularza. Jeśli w domu jest przemoc, dziecko będzie agresywne do innych dzieci, prosimy o taką informację, by w miarę możliwości pomóc podopiecznemu. Nie stosujemy zasady wychowania bezstresowego. Wszystkie dzieci stosują się do tego, że mają nie robić innym krzywdy, nie wyrywać zabawek, nie bić kolegów, nie wyzywać innych i nie sypać piaskiem piaskownicy. To może się niektórym wydawać śmieszne, jednak proszę nam wierzyć, dla krzywdzonych dzieci śmieszne nie jest w ogóle.
Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 8:30, jeśli ktoś się spóźni, prosimy o informację o tym do wychowawcy. Przed śniadaniem o 9:00 dzieci są liczone do obiadu, ponieważ gotujemy tylko tyle obiadów, ile w danym dniu jest dzieci. Dzieci mają zajęcia zgodnie z planem ustalonym przez wychowawców. Rodzice mają wgląd w nie i jeśli coś nie może być dla dziecka zastosowane, należy o tym zgłosić.projekty wentylacji warszawa
Nie przyjmujemy wyjaśnienia 'bo tak'. Dzieci odbierane są najpóźniej o godzinie 17:00, ponieważ wtedy przedszkole kończy pracę. Prosimy o odbieranie dzieci na czas i tylko przez osoby wyznaczone przez rodziców. Nie wydajemy dzieci osobom spoza uprawnionej listy ani nikomu będącemu pod wpływem alkoholu, nawet jeśli są to rodzice. Dziecko ma trafić bezpiecznie do domu, więc jeśli rodzic odbierający jest pijany, nie dostanie dziecka, tylko wzywana jest inna osoba.
Jeśli dochodzi do awantur ze strony rodziców, powiadamiana jest o tym policja.

Źródło: