Płatnosci


Płatności muszą być regulowane do 10 dnia każdego miesiąca, na podane poszczególne numery kont. Inny będzie ogólny, inny na posiłki a inny na radę rodziców. Prosimy o terminowe regulowanie płatności.

Źródło: prawny.org.pl