Opieka nad dziećmi


Opieka nad dziećmi jest dla nas priorytetem a ich bezpieczeństwo czymś najważniejszym. Dlatego staramy się, żeby eliminować niepokojące sytuacje, w których dzieci mogą sobie zrobić krzywdę. Niestety są dzieci, które wyjątkowo złośliwie traktują innych i jeśli nielistonoszki skórzane mamy wsparcia rodziców, dziecko jest wypisywane ze szkoły, ponieważ nie jesteśmy upoważnieni, żeby samodzielnie wychowywać cudze dzieci.
My jesteśmy w wychowaniu wyłączniehttp://www.ornatus.pl/ wsparciem dla rodziców a nie do zrobienia wszystkiego za nich. Opieka nad dziećmi jest ciągła, każdy nauczyciel ma zastępstwo, gdyby musiał wyjść z dzieckiem lub sam. Dzieci mają tak wyposażone sale, że nie muszą wychodzić na korytarz do łazienki, ponieważ każda grupa ma przy sali. Na placu zabaw dzieci są pod stałą opieką kilku wychowawców i pomocników.

Autor: WAL-TOM